VDI – Korzystanie przez przeglądarkę

Po otworzeniu strony https://vdi.wz.uw.edu.pl należy wybrać dostęp przez HTML:

Pojawi się ekran logowania, gdzie należy zalogować się tymi samymi danymi, jak do sieci WZUW:

Po pomyślnym zalogowaniu się, należy wybrać dostępną pulę komputerów:

Po wybraniu puli, zostaniemy podłączeni do wolnego wirtualnego komputera, na który należy się zalogować: